MHTHK (székhelye Bp 1039 Budapest Lehel utca 15.) mint adatkezelő elkötelezett az adatvédelem felé, és ennek érdekében kötelezettséget vállal a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartására.

A fentiek alapján MHTHK. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, (továbbiakban: „Infotörvény”) valamint a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „Rendelet”) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „Eht.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel (a továbbiakban: „Ekertv.”) valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII törvénnyel (a továbbiakban: „Grt.”) valamint a 2000. évi C. törvény – a számvitelről (a továbbiakban: „Számvtv.”) összhangban az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót (továbbiakban Adatkezelési tájékoztató vagy Tájékoztató) teszi közzé.

MHTHK. fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen tájékoztatót bármikor módosítsa. Igyekszünk Önt a Tájékoztató módosításáról minden esetben tájékoztatni, de ennek ellenére javasoljuk, hogy minden esetben ellenőrizze jelen Tájékoztató aktuális tartalmát.

Jelen Tájékoztatóban foglaltak a www.sivaramaswami.hu weboldallal kapcsolatos adatkezelési tevékenységekre vonatkozik.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a www.sivaramaswami.hu weboldalt (továbbiakban: „Weboldal”) használja, illetve az ezen a weboldalon található webshopban (továbbiakban: „Webshop” vagy “Bolt”) vásárol, vagy hozzájárul a közvetlen üzletszerzési célú megkeresésekhez, a személyes adatai jelen Adatvédelmi Tájékoztató értelmében rögzítésre és meghatározott ideig megőrzésre kerülhetnek.

1. Az Adatkezelő neve és székhelye

Az Adatkezelő neve MHTHK.

Székhelye: 1039 Budapest, LEHEL UTCA 15.
Cégjegyzékszáma:  00 18 074435
Adószáma: 18074435141
Telefon:  +36703164565    
Email: info@sivaramaswami.hu

2. A kezelt adatok

2.1 Weboldal/Webshop használata során történő adatkezelés (cookie, „süti”)

A Webshopban történő vásárlás lebonyolítása, a testre szabott kiszolgálás és a felhasználói élmény javítása érdekében az Adatkezelő a számítógépén kis adatállományt, ún. cookie-t („süti”) helyez el.

Felhívjuk a figyelmét, hogy Weboldalon ún. Plug-In bővítmények is futhatnak, amelyeket a Facebook Inc. (1601 S. California Ave Palo Alto, CA 94304, USA) működtet. Ilyen Plug-In bővítmény a Weboldalon elhelyezett „Like” gomb is. Amennyiben Ön csatlakozott a Facebook-hoz és a Weboldal meglátogatásakor is be van jelentkezve, akkor a Facebook szervere értesítést kap arról, hogy Ön meglátogatta a Weboldalt. Amennyiben Ön használja a „Like” gombot, akkor az ezzel kapcsolatos adatok szintén továbbítódnak a Facebook-hoz. Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a Facebook hozzárendelje az Ön felhasználói oldalához a Weboldalon tett látogatását, jelentkezzen ki a Facebook-ról mielőtt ellátogat a Weboldalra. A Facebook adatkezelésével kapcsolatban további információkért kérjük látogassa meg a http://facebook.com/policy/php oldalt.

Az Adatkezelő a Weboldalon/Webshopban igénybe veheti a Google LLC. által nyújtott Google Analytics szolgáltatásait, amelynek alapján a Google sütiket alkalmaz annak érdekében, hogy a Weboldal használatát, látogatottságát elemezze. A Google Analytics adatkezeléséről többet az alábbi címen talál: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/.

Az Adatkezelő remarketing és személyre szabott reklámtevékenység végzése érdekében igénybe veheti a Google AdWords szolgáltatásait a Google LLC-től (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. USA) Ennek során az Ön részére például olyan termékek hirdetései kerülnek megjelenítésre, amelyekre a Webshop korábbi látogatása során rákeresett. Ezen sütik célja a viselkedés alapú marketingtevékenység végzése, profilalkotás.

Amennyiben Ön nem kíván sütiket használni, a böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. Erre általában a böngészőprogramok Eszközök/Beállítások Előzmények menüjében van lehetősége. A sütik használatának letiltása azonban korlátozhatja Weboldal/Webshop funkcióit, és elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások ily módon nem lesznek elérhetők.

Az Adatkezelő a sütiket abból a célból kezeli, hogy a Weblap üzemeltetését lehetővé tétele, valamint a Webshopot az Ön megrendeléseivel kapcsolatban megfelelően üzemeltethesse. Ezen túlmenően a sütik célja lehet a  Weblap látogatása során rögzített adatok felhasználásával az Ön részére személyre szabott hirdetések, reklámajánlatok megjelenítése (profilalkotás). A sütiket az Adatkezelő Weblap hatékonyságának növelése érdekében is kezeli.

A Weboldal/Webshop saját, valamint az esetleges harmadik felek által használt sütikkel kapcsolatban lásd az oldalon található pop-up ablakot. A sütiket itt engedélyezheti és tilthatja le, annak érdekében, hogy az Ön számára elfogadható adatvédelmi beállításokat alkalmazza.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása,
Adatkezelés ideje a pop-upban, sütinként meghatározott idő.

2.2 Webshop használata során a vásárlás teljesítése céljából történő adatkezelés

Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem a saját személyes adatait adja meg a MHTHK részére, akkor az Ön felelőssége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Az Adatkezelő által a személyes adatok kezelésének a célja a a Webshop üzemeltetése, a Webshopban kötött szerződés teljesítése, szerződésekkel kapcsolatos jótállási, szavatossági igények teljesítése, az Önnel való kapcsolattartás a szerződéssel kapcsolatban. 

A Webshop/Bolt használata során az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

 • felhasználónév,
 • email-cím,
 • jelszó,
 • vezetéknév, utónév,
 • telefonszám
 • szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám,
 • számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám
 • bankszámlaszám,
 • termékek, amiket megvásárolt
 • vásárlások adatai, ideértve a rendszer log-fájlokat is.
 • IP cím

Az adatkezelés jogalapja:

Rendelet 6.cikk (1) bekezdés b) pont, az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges
Az adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítéshez szükséges idő, legfeljebb a polgári jogi igények elévülése (5 év).

2.3 Számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezelt személyes adatok
Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre.

Az adatkezelés célja: számviteli kötelezettség teljesítése

Kezelt személyes adatok köre:

 • név,
 • számlázási cím,
 • vásárolt termékek,
 • vásárlás összege összege,
 • vásárlás dátuma

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
Az adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdés) érdekében 8 év.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem bocsát a rendelkezésünkre olyan adatot, amely a Webshopban történő szerződés megkötéséhez szükséges vagy jogszabályon alapul, akkor lehetséges, hogy az Adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni vagy nem tudja azt teljesíteni.

2.4 Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés

Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre.

Amennyiben Ön hozzájárul ahhoz, hogy közvetlen üzletszerzés céljából emailben rendszeresen hírleveleket, reklámajánlatokat küldjünk Önnek, akkor az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

 • felhasználónév,
 • email-cím
 • érdeklődési kör, amellyel kapcsolatban ilyen hírleveleket, reklámokat szeretne kapni.
 • A feliratkozás időpontja
 • IP cím

Amennyiben Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta, személyes adatait közvetlen üzletszerzési célból, hírlevelek, reklámajánlatok rendszeres, email útján történő megküldése céljából kezeljük. Az Adatkezelő az Ön, mint felhasználó ill. vásárló vásárlási szokásait is elemzi, és Önnek személyre szabott hírleveleket, reklámokat küld.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. Felhívjuk figyelmét, hogy  Ön bármikor jogosult ezen hozzájárulást. indoklás nélkül visszavonni és adatainak törlését kérni. Amennyiben Ön ezen jogával élni kíván, ezt megteheti emailben vagy postai úton megküldött nyilatkozatában. Nyilatkozatának kézhezvételét követően az Adatkezelő haladéktalanul törli az Ön adatait a nyilvántartásából. Felhívjuk figyelmét, hogy hírlevelünkről leveleink alján lévő lik segítségével azonnal leiratkozhat.

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

2.5 Eseményekre jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés

Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre.
Adatkezelés célja: az Eseménnyel kapcsolatos információk, tájékoztatás nyújtása.
Adatkezelés jogalapja: szerződés előkészítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
Adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítéshez szükséges idő, legfeljebb a polgári jogi igények elévülése (5 év).

Amennyiben Ön Eseményeinkre jelentkezik, az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

 • név
 • email-cím
 • melyik eseményre szeretne jelentkezni
 • telefonszáma
 • hány fővel vesz részt az eseményen
 • megjegyzés rovatba írt minden egyéb információ
 • amennyiben megosztja velünk, akkor információ arról, hogy honnan értesült az eseményről
 • A regisztráció időpontja
 • IP cím

Amennyiben a kért adatokat nem adja meg, nem tud weboldalunkon jelentkezni az eseményre.

3. Azok a személyek, akik az adatokat megismerhetik, a személyes adatok továbbítása, adatfeldolgozás

3.1 Az Ön személyes adatai hozzáférhetők és megismerhetők a feladataik ellátásához szükséges mértékben az Adatkezelő adminisztrációs jogosultsággal rendelkező alkalmazottai és az Adatkezelő megbízásából eljáró harmadik személyek számára, így különösen az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló szervezetek részére.

3.2 Az Adatkezelő tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

név: BlazeArts Kft. 
emailcíme: info@forpsi.hu
Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: Szerver szolgáltatás, adatkezelés

Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés Rendelet követelményeinek velő megfelelésére és az Ön jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseknek a végrehajtására.

3.3 Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatai statisztikai célokra és kutatások céljára is felhasználásra kerülhetnek, anonimizált módon.

3.4 Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

3.5 Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy személyes adatai jogszabályban meghatározott esetben és módon kiadhatók a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság számára is.

3.6 Az Adatkezelő az Ön személyes adatait harmadik országba nem továbbítja.

4. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

4.1 Önt az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:

 • Hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

Ennek alapján az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy Önre vonatkozóan konkrétan milyen adatot kezel.

 • A Rendelet által meghatározott esetben jogosult az adathordozhatósághoz.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek, ha:

a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és az adatkezelő közötti szerinti szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 • Kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok.

Javasoljuk, hogy minden esetben haladéktalanul jelezze felénk, ha az Adatkezelő által tárolt adata (pl. lakcíme) megváltozott vagy már nem aktuális.

 • Kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatra már nincs szükség abból a célból, amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a Rendelet által előírt esetekben.
 • Kérheti adatkezelésének korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Ön jogosult arra, hogy a bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben az Ön a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 • Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

4.2      Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti jogain alapuló kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

4.3      Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

5. Jogorvoslatok

Fenti jogainak megsértése esetén Ön jogosult jogorvoslatért fordulni az Adatkezelőhöz az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.

Az Adatkezelő köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kivizsgálni, és közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Fenti jogainak megsértése esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel: +36 1-391-1400 fax: +36 1-391-1410 email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat jogorvoslatért.

Jogsérelem esetén Ön jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni és kártérítést ill. sérelemdíjat követelni.

2018. május 25.

SivaramaSwami.hu