Bhakti

A bhakti-jóga a tekintélyes Védánta filozófia odaadó értelmezésén alapul, és így a hinduizmus egyik fő vonulata. A bhakti arra az általános odaadó érzületre utal, amely bármely spirituális hitű, vallásos ember szívében jelen van. A bhakti-jóga gyakorlatai – például a védikus könyvek olvasása, a mantra-meditáció és a megszentelt ételek fogyasztása – fokozatosan az önmegvalósítás és a tiszta istenszeretet szintjére emelik követőiket. A bhakti folyamatának célja, hogy mint örök lelkek visszanyerjük természetes, boldogsággal teli tudatállapotunkat.

Történelem

India spirituális történelmében jelentős szerepet játszanak a védikus írások, például a Bhagavad-gítá és a Srímad Bhágavatam. A bhakti-jóga tanításai ezekből a könyvekből származnak, követőiket vaisnaváknak nevezik. A védikus írások és vaisnava magyarázataik rendkívüli nagy hatással voltak az indiai kultúrára például a zene, a tánc, az irodalom, a költészet, a színjátszás és a képzőművészet terén.

Azonban a kultúrára gyakorolt hatásán túl a bhakti gondolatrendszere legfőképpen az emberek lelki felemelkedését és a társadalmi békét szolgálja. Bár a bhakti-jóga filozófiája és gyakorlata sokáig csak Indiában volt elérhető, a huszadik század vége óta a világ minden részén ismertté és népszerűvé vált. A bhakti örökérvényű és kultúrák feletti, hiszen az ember legmélyebb lelki igényeit elégíti ki.

Vaisnavizmus Indiában és azon kívül

A bhakti-jógát hirdető vaisnava hitet leghatékonyabban A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupáda ismertette meg az Indián kívüli világgal. Ő alapította meg 1966-ban a Krisna-tudat Nemzetközi Közösségét (ISKCON). Sivarama Swami a közvetlen tanítványa Prabhupádának, s így egyben a vaisnavizmus gaudíja (bengáli) ágának hiteles képviselője.

gaudíja vaisnavák Srí Csaitanja (1486–1534) követői. Srí Caitanya a maga idejében Rádha és Krisna együttes imádatát, valamint a kírtan (Isten neveinek közös éneklése) gyakorlatát népszerűsítette. Követői Krisna inkarnációjaként tisztelik őt, akinek eljövetelét a szentírások is megjövendölték., s aki azért jelent meg, hogy a bhakti útját hirdesse. Tanításai szerint az Abszolút Igazság végsoron egy csodálatos lelki személyiség, Isten (Krisna). A Vele való személyes kapcsolat megélése „minden titkok legnagyobbika”, a legmagasabb rendű cél, mely után bölcsek, jógik és filozófusok kutatnak az idők kezdete óta.